Personal tools
You are here: Home Tournaments 2010 Weekly Tournament Winners

2010 Weekly Tournament Winners

Each member can only win twice. Winners can Pickup Gift Certificates from Lindner's Golf.

 May 2nd

 • Class A -  Carl Lomanto Sr., Corey Lindner, John Scive
 • Class B - Norm Nieminen, Tim Dean, Don Minderler
 • Class C - Doug Mack, Joe Sagasta, Frank Sava

 May 9th

 • Class A - Jay (hole n one) Robbins, Dave Spindler, Steve Sutton
 • Class B - Jeff Spriegel, Norm Nieminen, Tim Reilly
 • Class C - Chuck Lefler, Gary Notaro, Ken Hohl

May 16

 • Class A - Jim Law, John Scive, Tom Wilison
 • Class B - Archie Levandowski, Todd Beringer, Joe Giessert
 • Class C - Joe Beringer, Bob Goltz, Joe Pusatieri

May 23rd

 • Class A- Tim Urban, Jeff Frey, B J Nienhaus
 • Class B - Jim Minkiewicz, Rick Barbera, Mike Zimmer
 • Class C - Bill Osborne, Guido Burridge, Chuck Tasca
May 31st
 • Class A - Joe Gugino, Jeff Fox, Don Osborne
 • Class B - Jeff Spriegel, Tim Reilly, Jim Minkiewicz
 • Class C - John Hacic, Jim Lyons, Dave Rechin

June 6th

 • Class A - Steve Newman, Jay Robbins, Brian Spencer
 • Class B - Bob Lombard. Joe Roncone, Jim Durran
 • Class C - Dick Diebold, Chuck lefler, Tom Krzyzaniak

June 13th

 • Class A -  Dave Spindler, Steve Newman, Bob Grad
 • Class B - Jim Duggan, Bob Buscaglia, Tim Dean
 • Class C -  Doug Mack, Dan Mergenhagen, Frank Sava

June 20th

 • Class A - Paul Gilbert, Don Osborn, Bill Oexle
 • Class B - Dana Herrington, Bill Doepp, Paul Mary
 • Class C - Henry Bogdan, Bill Osborn, Joe Pusatieri

June 27th

 • Class A - Bill Linder, Jim Mohan, Charlie Card
 • Class B - Joe Roncone, Art Grasha, Paul Mary
 • Class C - Guido Burridge, Kevin Conway, Mike Giallella

 July 4th

 • Class A - Tom Connors, John Haberman, Tom Gantress
 • Class B - Paul Gilbraith, ED Hiller, Terry Brittain
 • Class C - Rick Hassett, Jim Lipps, Frank Buell

 July 11th

 • Class A - Chris Robey, John Linder, Charlie Card
 • Class B - John Hacic, Tony Sweeney, Jim Lyons
 • Class C - Ken Hohl, Dick Diebold, Gerry  Ricketts,

July 18th

 • Class A - Jim Law, Chris Robey, Bob Gard
 • Class B - Mark Johnson, Jim Mary, Dana Harrington
 • Class C - Kevin Conway, John Reynolds, Joe Beringer

July 25th

 • Class A - Tom Koester, Joe Gugino, Tom Mohan, 
 • Class B - Mike Zimmer, Tony Sweeney, Jim Clauss
 • Class C - Frank Buell, Gerry Ricketts, Carl Calabro

Aug 1st

 • Class A- Gary Heidel, Ron Zolonowski, Chuck Partsch
 • Class B - Jim Clauss, SteveSutton, Jim Inzinna
 • Class C - John Reynolds, Ron Ahrens

 Aug 8th

 • Class A - Steve Jensen, Paul Gilbraith, Joe Conti
 • Class B - Jim Mary, Gary Krasinski, Jerry Reo
 • Class C - Archie Levandowski, Rick Hassett, Jim Schreckenbergar

Aug 15th

 • Class A - Todd Beringer, Briam Spencer, Tom Wilson
 • Class B - Rick Barbera, Bill Doepp, Bob Lombard
 • Class C - Norm Dehn, Henry Bogdan, Glen Eberhardt

Aug 22nd

 • Class A - Bill Oexle, Kevin Mulvey, Jim Murray
 • Class B -  Bob Buscaglia, John Cipolia,
 • Class C - Glenn Eberhargt, Gary Nataro, Carl Calabro

Aug 29th

 • Class A - Ken Englert, Gary Heidel, Joe Conti
 • Class B - Ed Hiller, Tom Carney, Bob Flick
 • Class C - john McCarthy, Gary Krasinski, Ron Ahrens

Sept 5th

 • Class A - Tim Urban, Tom Conners, Glen Gast
 • Class B - John Cipolla, Keith Huard, John Staerker
 • Class C - Tom krzyzaniak, Jim Schreckenberger,

Sept 12th

 • Class A - K. Sawyer, Chuck Partsch, Mark Mcintosh,
 • Class B - Larry Noonan, Dave Rechin, Phil Rechin
 • Class C - Mike Giallella, Jim Inman,

Sept 19th

 • Class A - Billy Lindner, Tom Wilson, John Lindner
 • Class B - Bob Flick, Mark Johnson, Don Minderler
 • Class C - Chuck Oleary, Jim Inman, Dan Mergenhagen

Sept 26th

 • Class A - Glen Gast, Tony Molouf, Kevin Mulvey
 • Class B - Jerry Reo, Jay Rimes, Jim Murray
 • Class C -Mike Giallella, Pat Conner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document Actions